Contents

% Skills Assessment - Chap 8

P8.1 PID controller emulation

clear variables
Ts=0.1;
kp=20; kd=10; ki=1;
I=tf(1,[1 0]);
Id=c2d(I,Ts,'impulse');
Kz=kp+kd/Id+ki*Id;
disp('PID controller emulation:')
tf(Kz)
disp('Controller input/output:')
Ad=[0 1; 0 0]; Bd=[Ts; 1];
Cd=[ki -kd/Ts]; Dd=kp+ki*Ts+kd/Ts;
f1=@(x,u) [Ad*x+Bd*u; Cd*x+Dd*u];
e=rand(1,10); x=rand(2,1); u=Cd*x+Dd*e;
for i=1:length(e), xy=f1(x,e(i)); u(i+1)=xy(3); x=xy(1:2); end
e,u
PID controller emulation:

ans =
 
 12.01 z^2 - 22 z + 10
 ---------------------
   0.1 z^2 - 0.1 z
 
Sample time: 0.1 seconds
Discrete-time transfer function.

Controller input/output:
e =
 Columns 1 through 7
  0.7350  0.9706  0.8669  0.0862  0.3664  0.3692  0.6850
 Columns 8 through 10
  0.5979  0.7894  0.3677
u =
 Columns 1 through 7
  79.8078  79.8078  43.2333  7.8905 -75.2790  36.2611  7.8200
 Columns 8 through 11
  45.7554  3.7476  35.7533 -34.1044

P8.2 Controller emulation

G=tf(1,[1 0 0]);
Ts=.05;
Gz=c2d(G,Ts);
Gc=zpk([-.1 -1],[-.01 -6], 20);
disp('Controller emulation:')
disp('PZ matching')
Kz=c2d(Gc,Ts,'matched')
Tz1=feedback(Kz*Gz,1);
disp('Bilinear transform')
Kz=c2d(Gc,Ts,'tustin')
Tz2=feedback(Kz*Gz,1);
disp('ZOH')
Kz=c2d(Gc,Ts)
Tz3=feedback(Kz*Gz,1);
disp('Step response:')
T=feedback(Gc*G,1);
step(Tz1,Tz2,Tz3,T)
legend('PZ matching','Bilinear','ZOH', 'Continuous-time')
Controller emulation:
PZ matching

Kz =
 
 17.754 (z-0.995) (z-0.9512)
 ---------------------------
    (z-1) (z-0.7408)
 
Sample time: 0.05 seconds
Discrete-time zero/pole/gain model.

Bilinear transform

Kz =
 
 17.866 (z-0.995) (z-0.9512)
 ---------------------------
    (z-1) (z-0.7391)
 
Sample time: 0.05 seconds
Discrete-time zero/pole/gain model.

ZOH

Kz =
 
 20 (z-0.9949) (z-0.9574)
 ------------------------
   (z-1) (z-0.7408)
 
Sample time: 0.05 seconds
Discrete-time zero/pole/gain model.

Step response:

P8.3 Flexible beam

G=tf(100,[1 1 100]);
disp('PID controller:')
K0=pid(1,1,1,.001);
Kpid=pidtune(G,K0);
Ts=.001;
Gz=c2d(G,Ts);
Kz=c2d(Kpid,Ts)
T=feedback(Kpid*G,1);
Tz=feedback(Kz*Gz,1);
disp('Step response:')
step(Tz,T)
PID controller:

Kz =
 
       Ts        1   
 Kp + Ki * ------ + Kd * -----------
       z-1     Tf+Ts/(z-1)

 with Kp = 7.42, Ki = 27.3, Kd = 2.19, Tf = 0.00101, Ts = 0.001
 
Sample time: 0.001 seconds
Discrete-time PIDF controller in parallel form.

Step response:

P8.4 Automobile

disp('Automobile model:')
G=tf([28 120],[1 7 14]);
Ts=.01;
disp('Discrete-time model:')
Gz=c2d(G,Ts)
figure(1), rlocus(Gz), grid
k=2;
Tz=feedback(k*Gz,1);
T=feedback(k*G,1);
disp('Step response:')
figure(2), step(Tz,T)
Automobile model:
Discrete-time model:

Gz =
 
  0.2762 z - 0.2646
 ----------------------
 z^2 - 1.931 z + 0.9324
 
Sample time: 0.01 seconds
Discrete-time transfer function.

Step response:

P8.5 Dynamic system

G=zpk([-3],[0 -1 -2],1);
Ts=.5;
Gz=c2d(G,Ts);
figure(1), rlocus(Gz), grid
axis([-1 1 -1 1])
k=.2;
disp('Discrete-time model:')
Tz=feedback(k*Gz,1)
T=feedback(k*G,1);
disp('Step response:')
figure(2), step(Tz,T)
Discrete-time model:

Tz =
 
  0.024218 (z-0.2218) (z+0.9794)
 ----------------------------------
 (z-0.3449) (z^2 - 1.605z + 0.6623)
 
Sample time: 0.5 seconds
Discrete-time zero/pole/gain model.

Step response:

P8.6 Human postural dynamics

G=tf([10],[1 0 -10]);
Klead=zpk(-sqrt(10),-10-sqrt(10),7);
Ts=.1;
disp('Discrete-time models:')
disp('Plant:')
Gz=c2d(G,Ts);
disp('Controller:')
Kz=c2d(Klead,Ts);
disp('Step response:')
Tz=feedback(Kz*Gz,1);
T=feedback(Klead*G,1);
step(Tz,T)
Discrete-time models:
Plant:
Controller:
Step response: